Czym jest i jak powstaje gaz wysypiskowy?

Wysypisko śmieci z koparką

Chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucane przez nas odpady muszą trafić w odpowiednie miejsca, którymi najczęściej okazują się wysypiska śmieci. Mało kto jednak wie, że na składowiskach odpadów zachodzą procesy, których rezultatem jest wydzielanie gazu, a konkretniej: gazu wysypiskowego. Czym on właściwie jest i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby powstał?

Gaz wysypiskowy – czym jest?

Tytułowy gaz wysypiskowy powstaje na składowiskach odpadów oraz wszędzie tam, gdzie mogą zachodzić procesy beztlenowe związane z rozkładem materii organicznej. Główną część tak powstałej mieszaniny stanowi metan (40-60%), natomiast jej pozostałe składniki to przede wszystkim dwutlenek węgla oraz domieszki innych gazów: azotu, wodoru i siarkowodoru.

Taki ulatniający się koktajl gazów stanowi zagrożenie dla środowiska, będąc niebezpieczeństwem przede wszystkim dla organizmów żywych oraz warstwy ozonowej naszej planety – metan i dwutlenek węgla to przecież gazy cieplarniane!

Warunki niezbędne do powstania gazu

Aby możliwe było powstanie gazu wysypiskowego, spełnionych musi być kilka warunków, których współistnienie sprawia, że:Ulatniający się gaz

  1. Parują składniki lotne,
  2. Bakterie beztlenowe przeprowadzają fermentację,
  3. Pomiędzy odpadami zachodzą procesy fizyczne i chemiczne.

O jakich warunkach mowa? Najważniejsze z nich to:

  • Niski poziom tlenu lub wręcz warunki beztlenowe;
  • Odpowiednie: temperatura, pH, wilgotność;

Jak donoszą badania, za produkcję prawie 100% metanu powstającego na wysypiskach śmieci odpowiadają bakterie. Z tego powodu i one muszą występować w miejscu składowania odpadów.

Wysypisko śmieci z odpadami

Zagrożenia ze strony gazu wysypiskowego

Gaz wysypiskowy jednoznacznie negatywnie wpływa na nasze otoczenie. Stanowi on zagrożenie nie tylko dla istot żywych czy nieożywionych elementów naszej planety, ale też dla budynków! Dlaczego ta mieszanka odpadowego gazu powinna być utylizowana w odpowiedni sposób? Połączenie metanu z dwutlenkiem sprawia, że:

  • Dochodzi do degradacji gleby i wód gruntowych;
  • Budynki zagrożone są pożarami i wybuchami;
  • Powietrze jest zanieczyszczone, unosi się w nim nieprzyjemny zapach;
  • Gaz ma toksyczny wpływ na organizmy żywe.

Chyba nikt nie zaprzeczy, że wygląda to naprawdę kiepsko.

Podsumowanie

Szkodliwość gazu wysypiskowego obowiązkowo trzeba ograniczyć. Można tego dokonać poprzez jego odpowiednią utylizację lub zmniejszenie produkcji wszelkiej maści odpadów.