W jakie waluty najlepiej inwestować?

Polacy swoje oszczędności trzymają przede wszystkim w polskim złotym, jednak w ciągu ostatnich lat obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania walutami zagranicznymi. W jakich walutach najlepiej lokować fundusze? To zależy od oczekiwań, a Polacy do wyboru mają zarówno waluty stabilne, jak i te, które przy wysokim ryzyku dają szansę na duże zyski z inwestycji. 

Stabilny i bezpieczny dolar

Kurs dolara w długim horyzoncie czasowym nie ulega znaczącym zmianom, co świadczy o dużej stabilności tej waluty. Szacuje się, że aż 63% światowych rezerw pieniężnych przechowywanych jest w dolarach, co oczywiście przekłada się na to, że co druga transakcja wykonywana jest właśnie w dolarach. Pomimo zawirowań ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych, przyszłość dolara nastraja pozytywnie. Stosunek tej waluty do rynków krajów rozwijających się wpływa na przyszłościowe prognozy i sprawia, że dolar to obecnie jedna z najbezpieczniejszych inwestycji walutowych.

Euro walutą z przyszłością?

W rankingu popularności na światowych rynkach tuż za dolarem plasuje się euro, które stanowi dla niego największą konkurencję. Waluta emitowana przez Europejski Bank Centralny jest bardzo ważna dla światowej gospodarki i obok dolara pozostaje środkiem, w który lokowany jest znaczny ułamek globalnych rezerw walutowych. Sytuacja euro jest wyjątkowo stabilna, co wynika z wyważonej polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego. Pozytywna koniunktura w strefie euro najprawdopodobniej będzie utrzymywała się przez następne lata, co wyklucza ryzyko związane z inwestycją w euro.

Niepewna przyszłość funta brytyjskiego

Funt brytyjski pozostaje jedną z najmocniejszych walut na światowym rynku, jednak ostra reakcja rynku na rozpoczęcie procesu Brexitu znacząco odbiła się na jego kursie. Na straży funta stoi Bank of England, czyli centralny bank Anglii, który stara się zapewnić walucie bezpieczną przyszłość. Stojące pod znakiem zapytania dalsze losy funta brytyjskiego będą miały wpływ na światową gospodarkę, ponieważ jest to trzecia w kolei najpopularniejsza waluta.

Inwestycja w waluty egzotyczne

Alternatywą dla dolara, euro oraz funta są waluty egzotyczne. Rynki krajów rozwijających się kusza obietnicą wysokich zysków, jednak kapryśne wahania polityczne i gospodarcze mogą doprowadzić do gwałtownego spadku waluty. Kantor internetowy umożliwia wygodną wymianę nawet najmniej popularnych walut, których nabycie jest okazją doskonałą dla doświadczonych inwestorów. Równoległa inwestycja w wiele walut pozwoli skutecznie ograniczyć ryzyku i zagwarantować najwyższe zwroty.